SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc


Vítejte na stránkách
Sociálních služeb pro seniory Olomouc, příspěvkové organizace.

Vážení uživatelé a návštěvníci,

informujeme, že organizace v rámci „Akčního plánu preventivních opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19“ přijala níže uvedená opatření (o dalších budeme průběžně informovat, snad nebudou potřeba):

  1. sledujeme a průběžně vyhodnocujeme informace o šíření a průběhu koronaviru COVID-19
  2. jsme ve spojení se zřizovatelem (Olomoucký kraj) a Krajskou hygienickou stanicí pro Olomoucký kraj.
  3. máme zpracován plán preventivních opatření
  4. máme zpracován plán krizových opatření v případě karantény
  5. v případě realizace krizových opatření bude provoz personálně zabezpečen
  6. v případě krizového stavu budou základní činnosti zredukovány na minimální rozsah

KONTAKTNÍ OSOBA PRO MÉDIA:

PhDr. Karla Boháčková, ředitel | mobil 602 530 866 | e-mail: reditel@sluzbyproseniory.cz

KONTAKTNÍ OSOBA PRO PŘÍBUZNÉ A UŽIVATELE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ:

Mgr. Ivana Došlíková, vedoucí chráněného bydlení | mobil 606 094 502 | e-mail: vedouciCHB@sluzbyproseniory.cz

KONTAKTNÍ OSOBA PRO PŘÍBUZNÉ A UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:

Mgr. Jan Luska, MBA, vedoucí pečovatelské služby | mobil 725 037 207 | e-mail: vedouciPS@sluzbyproseniory.cz

KONTAKTNÍ OSOBA PRO PŘÍBUZNÉ A UŽIVATELE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB:

Mgr. Et Bc. Veronika Hojgrová, DiS., vedoucí centra denních služeb | mobil 724 873 077 | e-mail: vedouciCDS@sluzbyproseniory.czVážení,

od 22.6.2020 je Centrum denních služeb znovu otevřeno.

V případě zájmu o naše služby, nás neváhejte kontaktovat.
Již od roku 1954 pro Vás i Vaše blízké poskytujeme sociální služby.

Zajišťujeme pečovatelskou službu, chráněné bydlení i centrum denních služeb.

Jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Zřizovatelem Sociálních služeb pro seniory Olomouc, příspěvkové organizace je Olomoucký kraj.