SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc

Waclawiková Hana

vedoucí centrální kuchyně

telefon: 585 757 071
mobil: 775 897 022
e-mail: vedouciCK@sluzbyproseniory.cz