SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc

V roce 2019 naši činnost finančně podpořili

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce s názvem "Podpora poskytování sociálních služeb občanům města Olomouce - pečovatelská služba" ve výši 150 000,- Kč.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce z obce Hlubočky ve výši 35 000,- Kč.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z obce Horka nad Moravou ve výši 15 000,- Kč.


Smlouva darovací na poskytování pečovatelské služby z obce Křelov-Břuchotín ve výši 12 740,- Kč.

Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2019 na zajištění sociálních služeb poskytovaných občanům obce Velký Týnec podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 29 000,- Kč.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z obce Lutín ve výši 32 000,- Kč.


V roce 2018 naši činnost finančně podpořili

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce s názvem "Podpora poskytování sociálních služeb občanům města Olomouce - pečovatelská služba" ve výši 150 000,- Kč.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z obce Lutín ve výši 30 000,- Kč.

Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2018 na zajištění sociálních služeb poskytovaných občanům obce Velký Týnec podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 10 242,- Kč.


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce z obce Hlubočky ve výši 35 000,- Kč.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z obce Horka nad Moravou ve výši 10 000,- Kč.

Smlouva darovací na poskytování pečovatelské služby z obce Křelov-Břuchotín ve výši 10 000,- Kč.


V roce 2017 naši činnost finančně podpořili


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce s názvem "Podpora poskytování sociálních služeb občanům města Olomouce - pečovatelská služba" ve výši 160 000,- Kč.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce na výdaje související s realizací projektu "Pěvecký sbor seniorů" ve výši 15 000,- Kč.


Smlouva o poskytnutí dotace pro rok 2017 na zajištění sociálních služeb poskytovaných občanům obce Velký Týnec podle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 51 883,- Kč.


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů na celoroční činnost příjemce z obce Hlubočky ve výši 35 000,- Kč.Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z obce Horka nad Moravou ve výši 15 000,- Kč.


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z obce Lutín ve výši 30 000,- Kč.


Smlouva darovací na poskytování pečovatelské služby v obci Křelov-Břuchotín na rok 2017 ve výši 12 000,- Kč.V roce 2016 naši činnost finančně podpořili

Statutární město Olomouc - pečovatelská služba: 160.000,- Kč
Statutární město Olomouc - pěvecký sbor seniorů Zpěvanky: 15.000,- Kč
Obec Velký Týnec - pečovatelská služba: 43.000,- Kč
Obec Hlubočky - pečovatelská služba: 35.000,- Kč
Obec Horka nad Moravou - pečovatelská služba: 30.000,- Kč
Obec Lutín - pečovatelská služba: 28.000,- Kč
Obec Křelov-Břuchotín - pečovatelská služba: 20.000,- Kč
Obec Hněvotín: 10.000,- Kč
Nadační fond Veolia: 58.500,- Kč
Nadace Zdraví pro Moravu: 7.500,- Kč