SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc

Seznam ulic a obcí

Vysvětlivky:

1 - Bc. Sakánková Jana, DiS. (tel. 585757083, mob. 601382396, email: sakankova@sluzbyproseniory.cz)

2 - Nakládalová Radka, DiS. (tel. 585754614, mob. 724567824, email: nakladalova@sluzbyproseniory.cz)

3 - PhDr. Ing. Neckařová Jana (tel. 585313443, mob. 725876281, email: neckarova@sluzbyproseniory.cz)

4 - Bc. Camfrlová Ludmila, DiS. - zástup (tel. 585432283, mob. 606094501, email: camfrlova@sluzbyproseniory.cz)

5 - Haislerová Růžena (tel. 585426825, mob. 724567827, email: haislerova@sluzbyproseniory.cz)

6 - Bc. Camfrlová Ludmila, DiS. (tel. 585757085, mob. 602524062, email: camfrlova@sluzbyproseniory.cz)


A

Akademická (2)Albertova (6)Alšova (1)Antonína Morese (6)
Akátová (3)Aldova (3)Americká (3)Arbesova (6)
Aksamitova (2)Aloise Rašína (5)Andělská (1)Arnoldova (3)


B

Baarova (5)Beskydská (3)Borůvková (2)Bryksova (6)
Babíčkova (2)Bezručova (2)Bořivojova (2)Břetislavova (4)
Bacherova (6)Bieblova (6)Boženy Němcové (2)Březinova (3)
Balbínova (4)Bílkova (5)Božetěchova (3)Bukovanská (3)
Balcárkova (6)Biskupské nám. (2)Božkova (6)Bulharská (1)
Barákova (3)Blahoslavova (2)Brandlova (4)Buzulucká (6)
Bartošova (3)Blanická (3)Bratří Čapků (5)Bylinková (6)
Barvířská (2)Blažejské náměstí (2)Bratří Wolfů (3)Bystrovanská (3)
Bělidelská (3)Blodkovo náměstí (3)Brněnská (6)Bystřinova (6)
Bendlova (3)Boční (2)Brožíkova (4)
Beneše Třebízského (3)B. Martinů (3)Brunclíkova (3)
Benýškova (2)Boleslavova (2)Brusinková (2)


C

Camilla Sitteho (2)Ctiradova (5)Cyrilská (4)
Cihlářská (6)Cyrilometodějské náměstí (4)


Č

Čadova (3)Čapky-Drahlovského (5)Černá cesta (3)Česká čtvrť (6)
Čajkovského (6)Čechova (5)Černochova (2)Českobratrská (1)
Čapka Choda (5)Čelakovského (2)Černovírská (2)


D

Dalimilova (5)Divišova (3)Dolní novosadská (1)Dukelská (3)
Dánská (2)Dlouhá (2)Dolní Úlehla (3)Durychova (6)
Darwinova (3)Dobnerova (5)Domovina (1)Dvorská (3)
Dělnická (5)Dobrovského (2)Dómská (2)Dvorského (3)
Demlova (2)Dolanská (3)Dr. Milady Horákové (3)Dvořákova (4)
Denisova (2)Dolní hejčínská (4)Družební (1)Dykova (6)
Divadelní (2)Dolní náměstí (2)Družstevní (5)


E

E. F. Buriana (3)Einsteinova (5)Emy Destinové (3)
Edisonova (3)Elišky Junkové (3)Erbenova (4)
Edvarda Beneše (5)Elišky Krásnohorské (3)Erenburgova (4)


F

Farského (3)Fischerova - ostatní čísla (1)Frajtovo nám. (2)Františka Šantavého (6)
Fibichova (3)Florykova (2)Franklinova (2)Fügnerova (3)
Finská (6)Foerstrova (5)Františka Hofšnajdra (3)
Fischerova 2, 4, 6 (4)Fragnerova (5)Františka Řeháka (6)


G

Gagarinova (3)Generála Fajtla (5)Gorkého (3)
Geislerova (3)Gogolova (4)Grégrova (2)
Gen. Píky (5)Gorazdovo nám. (3)Grónská (5)


H

Hajnova (6)Havlíčkova (2)Hněvotínská (5)Horova (3)
Hakenova (6)Helceletova (2)Hodolanská (3)Hrachoviska (5)
Hálkova (3)Heleny Malířové (6)Holečkova (1)Hraniční (6)
Hamerská (3)Hellerova (3)Holická (2)Hrnčířská (2)
Hanácká (3)Helsinská (5)Hollarova (3)Husitská (1)
Hanáckého pluku (2)Herrmannova (2)Holubova (3)Húskova (1)
Handkeho (1)Heydukova (2)Horecká (5)Husova (2)
Hanušova (2)Heyrovského (6)Horní hejčínská (4)Hviezdoslavova (6)
Hany Kvapilové (3)Hildebrandova (3)Horní lán (6)Hybešova (3)
Haškova (3)Hliník (3)Horní náměstí (2)Hynaisova (2)
Havelkova (2)Hlušovická (2)Horní Úlehla (3)


CH

Chaloupky (3)Chelčického (3)Chválkovická (3)
Charkovská (3)Chodská (3)


I

I. P. Pavlova (6)Ibsenova (1)


J

Jablonského (2)Jarmily Glazarové (4)Jeremiášova (1)Jiřího Loudy (1)
Jahodová (2)Jaromírova (4)Jeronýmova (1)Jiřího z Poděbrad (2)
Jakoubka ze Stříbra (1)Járy da Cimrmana (5)Jesenická (3)Jižní (6)
Jana Koziny (3)Jaselská (3)Ježkova (3)Josefa Beka (6)
Jana Zrzavého (6)Jasmínová (3)Jihoslovanská (1)Josefa Sienela (3)
Janáčkova (4)Javorová (5)Jilemnického (6)Jožky Jabůrkové (5)
Janíčkova (6)Javoříčská (2)Jílová (5)Julia Pelikána (5)
Janouškova (3)Ječmínkova (3)Jiráskova (3)Junácká (5)
Janského (6)Jeremenkova (3)Jiříčkova (2)Jungmannova (3)


K

K Dolečku (3)Kaštanová (3)Kolumbova (2)Krátká (5)
K hájence (3)Kateřinská (2)Komenského (2)Krejčího (3)
K Lesíku (6)Kavaleristů (3)Konradova (6)Krokova (3)
K mlýnku (3)Ke Stromkům (3)Koperníkova (3)Křelovská (4)
K Mrazírnám (3)Keltská (5)Kopretinová (6)Křičkova (3)
K sídlišti (1)Keplerova (3)Kosinova (2)Křivá (2)
Kačení (2)Kischova (1)Kovařovicova (3)Křižíkova (3)
Kafkova (6)Klicperova (2)Kovářská (3)Křížkovského (2)
Kališnická (1)Klimeckého (3)Kozí (2)Kšírova (6)
Kampelíkova (3)Klostermannova (6)Koželužská (2)Kubatova (3)
Kanadská (2)Kluče (3)Kožušanská (6)Kubisova (6)
Kapucínská (2)Klusalova (5)Kpt. Jaroše (6)Kubíčkova (2)
Karafiátová (5)Kmochova (5)Kpt. Nálepky (3)Kusá (4)
Karla Mareše (6)Knechtlova (2)Krakovská (1)Kyselovská (6)
Karolíny Světlé (2)Kollárovo nám. (2)Krameriova (2)
Kašparova (4)Kolmá (6)Krapkova (2)


L

Ladova (4)Lermontovova (3)Lipenská (3)Loudova (1)
Lafayettova (2)Lesní (1)Liškovská (3)Luční (3)
Lamblova (2)Letců (5)Litovelská (4)Lužická (6)
Lazecká (2)Libušina (3)Lolkova (4)Lužní (5)
Legionářská (2)Lidická (6)Lomená (5)
Lenhartova (3)Lindnerova (3)Lošovská (3)


M

Mahlerova (2)Mánesova (1)Menšíkova (3)Mojmírova (4)
Máchalova (3)Mariánská (2)Metodějská (4)Moravská (3)
Macharova (6)Marie Pospíšilové (2)Michalská (2)Mošnerova (6)
Machátova (6)Marie Pujmanové (3)Michalské stromořadí (2)Mozartova (4)
Máchova (4)Martinova (4)Milíčova (3)Mrštíkovo nám. (4)
Malé Vlčiny (2)Masarykova třída (3)Mišákova (1)Myslbekova (1)
Malinová (2)Matěje z Janova (3)Mlčochova (2)Myslivecká (3)
Malinovského (3)Matochova (4)Mlýnská (2)


N

Na Bojišti (3)Na příhonu (3)Na vyhlídce (5)Nebeská (1)
Na Bystřičce (3)Na pusté (3)Na výsluní (3)Nedbalova (5)
Na dílkách (3)Na rybníčku (3)Na Zábraní (3)Nedvědova (6)
Na hradě (2)Na Sezníku (2)Na zahrádkách (4)Neklanova (6)
Na hrázi (2)Na Statkách (6)Na zákopě (3)Nerudova (2)
Na chmelnici (5)Na Stráni (6)Nábř. Přemyslovců (2)Neředínská (5)
Na kopci (3)Na struze (2)Nábřeží (3)Nešporova (1)
Na krejnici (3)Na střelnici (2)Nad Lánem (6)Nešverova (2)
Na Letné (2)Na Suchých Loukách (3)Nálevkova (2)Neumannova (3)
Na loučkách (1)Na Šibeníku (4)Nám. Národních hrdinů (2)Nezvalova (3)
Na luhu (3)Na Tabulovém vrchu (6)Nám. Republiky (3)Nohejlova (3)
Na Lukách (3)Na trati (4)Nám. Sadové (3)Norská (5)
Na Padělkách (3)Na trávníku (3)Náprstkova (3)Nová hejčínská (4)
Na partkách (2)Na vlčinci (2)Náves Svobody (3)Novosadský dvůr (1)
Na pažitu (1)Na Vozovce (4)Návětrná (6)Nový Dvůr (2)
Na pevnůstce (3)Na vršku (5)Návrší Jana Pavla II. (3)


O

Okružní (6)Olšová (5)Ořechová (3)Ostružnická (2)
Olbrachtova (4)Ondřejova (3)Ostravská (3)Ovesná (4)
Oldřichova (4)Opletalova (2)Ostružinová (2)


P

Palackého (2)Petelinova (4)Poláčkova (6)Průchodní (3)
Palachovo nám. (2)Petřkova (2)Politických vězňů (5)Průmyslová (3)
Panská (2)Pilotů (5)Polívkova (4)Přáslavská (3)
Partyzánská (3)Pionýrská (6)Polní (2)Přečkova (6)
Pasteurova (3)Písečná (5)Polská (1)Před lipami (4)
Pastoušky (3)Pittsburská (2)Pöttingova (2)Přehradní (3)
Pavelčákova (2)Pod Bořím (3)Poupětova (1)Přemysla Oráče (3)
Pavelkova (3)Pod Hvězdárnou (3)Povelská (6)Přerovská (3)
Pavlovická (3)Pod Hvězdou (3)Požárníků (6)Příčná (3)
Peckova (6)Pod kostelem (6)Pplk. Sochora (3)Přichystalova (2)
Pekární (2)Pod lesem (3)Praskova (3)Purkrabská (2)
Pekařská (2)Pod Letištěm (5)Prašná (6)Purkyňova (3)
Peřinova (2)Pod lipami (4)Pražská (5)Puškinova (6)
Pešinova (4)Pod strání (5)Profesora Fuky (6)
Peškova (4)Pode Mlýnem (3)Prokopa Holého (3)


R

Radíkovská (3)Resslova (4)Rošického (5)Růženy Svobodové (2)
Radova (1)Revoluční (3)Rožňavská (1)Růžová (5)
Raisova (6)Riegrova (2)Rubešova (4)Rybářská (2)
Reaganova (2)Roháče z Dubé (3)Ručilova (2)Rybízová (2)
Rejskova (3)Rokycanova (1)Rudolfa Chorého (6)Rybniční (6)
Remešova (2)Rolsberská (3)Rudolfa Smahela (6)
Republikánská (1)Rooseveltova (1)Rumunská (5)


Ř

Řepčínská (4)Řezáčova (2)Řezníčkova (3)Římská (5)


S

Selské nám. (3)Slavonínská (1)Sportovní (6)Střední novosadská (1)
Severní (2)Slovanská (5)Stará Přerovská (3)Studentská (2)
Schweitzerova (1)Slovenská (2)Stará Víska (3)Stupkova (5)
Sibiřská (3)Slunečná (3)Starého (3)Sudova (2)
Sienkiewiczova (1)Smetanova (3)Starodružiníků (3)Sukova (4)
Skopalíkova (3)Smetanovy sady (1)Staškova (3)Sušilovo nám. (2)
Skřivánčí (5)Smrčkova (3)Stejskalova (3)Svatoplukova (4)
Skupova (1)Sobieského (4)Stiborova (5)Svolinského (3)
Sládkova (2)Sokolovská (3)Stratilova (2)Synkova (2)
Sladkovského (3)Sokolská (2)Strmá (3)
Sladovní (3)Soví (6)Střední Hejčínská (4)


Š

Šafaříkova (3)Škrétova (4)Štěpánovská (5)Švabinského (3)
Šantova (2)Škroupova (4)Šternberská (3)Švédská (2)
Šemberova (2)Šlechtitelů (2)Štítného (4)Švermova (2)
Šeříková (3)Šlikova (3)Štolbova (4)Švýcarské nábřeží (1)
Ševčíkova (3)Šmeralova (2)Štúrova (6)
Šípková (2)Šmerdova (3)Štursova (3)
Školní (2)Špálova (1)Šubova (3)


T

Táboritů (3)Tomkova (4)Tř. Míru (5)Tvrdíkova (2)
Táborská (3)Topolová (6)Tř. Spojenců (2)Tylova (2)
Technologická (2)Tovačovského (3)Tř. Svobody (2)Týnecká (3)
Teichmannova (1)Tovární (3)Tř. Svornosti (4)Tyršova (3)
Tererovo nám. (5)Trnkova (1)Třída Jiřího Pelikána (4)
Thomayerova (6)Trocnovská (3)Třešňová (5)
Tolstého (1)Tř. Kosmonautů (3)Turečkova (3)


U

U ambulatoria (3)U kapličky (1)U pazderny (3)U soutoku (3)
U botanické zahrady (1)U kovárny (5)U pekárny (3)U sportovní haly (2)
U cihelny (3)U kříže (3)U pivovaru (1)U stadiónu (2)
U cukrovaru (3)U lávky (3)U podjezdu (3)U staré Moravy (2)
U dětského domova (2)U Letiště (5)U potoka (3)U stavu (2)
U dvora (5)U Městského dvora (2)U prachárny (3)U Sv. Jana (5)
U Gregoráku (3)U místní dráhy (2)U reálky (2)U výpadu (2)
U háje (2)U Mlýnského potoka (4)U Romzy (6)U Zahrádek (6)
U hradeb (2)U Morávky (2)U rybářských stavů (2)Uhelná (2)
U Hradiska (2)U Nemilanky (6)U Silnice (5)Univerzitní (2)
U Hráze (3)U ovčačky (3)U skalky (3)Urxova (2)
U hřiště (3)U panelárny (3)U sokolovny (6)
U Husova sboru (2)U parčíku (5)U solných mlýnů (3)


Ú

Ústavní (3)Úvoz (5)Úzká (2)


V

V hlinkách (5)Václavské nám. (2)Veleslavínova (2)Vodární (2)
V kotlině (1)Vahalíkova (2)Velkomoravská (1)Vojanova (6)
V křovinách (1)Valašská (6)Větrná (6)Voskovcova (1)
V Kukle (3)Valdenská (1)Veverkova (3)Vratislavova (1)
V Polích (6)Vančurova (2)Vídeňská (2)Vrbová (5)
V rynkách (3)Vaníčkova (3)Vikingská (2)Vrchlického (3)
Václava Buriana (6)Varšavské nám. (1)Vitáskova (4)Vrchní (3)
Václava III. (2)Ve Vrbinách (6)Vítězství (3)Výstavní (5)
Václavkova (4)Vejdovského (3)Vlkova (2)


W

Wanklova (3)Werichova (1)Wittgensteinova (2)Wurmova (2)
Wellnerova (4)Wintrova (6)Wolkerova (6)


Z

Za humny (3)Za Školou (3)Zákřovská (6)Zirmova (6)
Za Kolejemi (3)Za vodojemem (6)Západní (5)Zlaté doly (3)
Za kostelem (6)Za Zahradami (6)Zedníkova (3)Zolova (6)
Za Mlýnem (3)Za Zlatou koulí (4)Zelená (5)Zrinského (4)
Za Moravou (5)Zahradní (3)Zengrova (4)Ztracená (2)
Za nemocnicí (6)Zámečnická (2)Zeyerova (3)
Za poštou (1)Zamenhofova (1)Zikmundova (3)
Za Sokolovnou (6)Zamykalova (2)Zikova (1)


Ž

Železniční (3)Žerotínovo nám. (2)Žitná (2)
Želivského (3)Žilinská (4)Žižkovo nám. (2)


0-9

1. máje (2)17. listopadu (2)28. října (2)8. května (2)


Rozdělení obcí

Kromě města Olomouce zajišťujeme pečovatelskou službu v těchto obcích:

Hlubočky (1)Horka nad Moravou (5)Lutín (5)
Hněvotín (5)Křelov-Břuchotín (5)Velký Týnec (6)Seznam obcí a jejich částí:

Olomouc (Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Olomouc, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček)

Hněvotín (Hněvotín)

Hlubočky (Hlubočky, Hrubá Voda, Mariánské Údolí, Posluchov)

Horka nad Moravou (Horka nad Moravou)

Křelov-Břuchotín (Břuchotín, Křelov)

Lutín (Lutín, Třebčín)

Velký Týnec (Čechovice, Velký Týnec, Vsisko)