SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc

Poděkování chráněnému bydlení

29. ledna 2020

Vážená paní ředitelko,
můj velký dík za vaše přičinění k realizaci zdvihací plošiny (výtahu), který nás dopraví na sál do společenské místnosti, zvlášť pro nás hendikepované, což oceňují i starší spolubydlící, co chodí s chodítkem, si to pochvalují. Jsme i spokojeni se změnami, co se dějí v chráněném bydlení - vymalování chodeb, vstupní hala a spojovací místnost u rybiček, která vede do opravené jídelny, je na úrovni a ke vší spokojenosti. Velkou pochvalu si zaslouží p. Věrka Maierová, že provozuje cukrárnu, místo našeho setkávání nad kávou a zákuskem a přáteli. Tato pochvala je i celému kolektivu pečovatelek, které pro nás mají úsměv a dobré slovo, jako například p. Lenka Pěchová, vedoucí chráněného bydlení p. Došlíková, p. Nádvorníková, proto se tu dobře cítím. Zdraví a pohodu přeji nám všem.

Dagmar Kešeláková


8. ledna 2020

Vážená paní vedoucí,
chtěla bych ze srdce poděkovat za vzornou péči o mou osobu, za laskavý přístup a ochotu všech zaměstnanců CHB. Velice děkuji všem pečovatelkám, nejvíce Věrce Maierové, která mi byla přidělena a velice mi pomáhá. Dále děkuji Lence Pěchové, Markétě Kopečné a všem ostatním děvčatům včetně prádelny. Mé díky patří i soc. pracovnici Bc. Gabriele Nádvorníkové. Jsem zde velice spokojená.
Velký dík patří vedoucí CHB Mgr. Došlíkové a ředitelce PhDr. Karle Boháčkové za veškeré úsilí při rekonstrukci chodeb a ostatních prostor CHB. Žijeme zde nyní v útulném a moderním prostředí. Přeji vám všem hodně zdraví.

Milena Šimáčková


27. listopadu 2019

Vážená paní ředitelko, 
dovolte mi prosím, abych využila vašeho společenského setkání s pracovníky CHB a poděkovala upřímně všem. Těšila jsem se na bydlení v tomto zařízení a mé čekání se před 5 měsíci splnilo. Realita předčila mé očekávání a jsem vám všem neskonale vděčná. Pracovala jsem 35 roků v sociální oblasti, sice v těžkém průmyslu, ale práce s lidmi není moc rozdílná. Proto asi dovedu lépe posoudit a ocenit práci, kterou všichni vykonáváte a navíc s ochotou, porozuměním a úsměvem. Není to lehké pro nikoho z vás. Přijměte můj vděk, obdiv a úctu.
Přeji vám všem pevné zdraví, elán v práci a štěstí v osobním životě. Se srdečným pozdravem    

Jarmila Lášová

14. října 2019

Chtěla bych poděkovat za vzornou práci i trpělivost všem pečovatelkám i ostatním pracovníkům CHB za trpělivost k zadaným úkolům. Nejvíce chci poděkovat pečovatelce paní Věrušce Majerové, která mě má v péči. Mně osobně se tady velmi líbí a jsem tady moc spokojená. Paní vedoucí CHB se o vše svědomitě stará a zařizuje. S pozdravem      

Šimáčková


8. října 2019

Ráda se připojuji ke spokojeným a vděčným obyvatelům zdejšího CHB a ze srdce děkuji všem pracovníkům, kteří se podílejí na vytvoření klidného a důstojného života. Děkuji všem – od nezištného a vlídného vedení paní ředitelky, paní vedoucí Mgr. Došlíkové za snahu vytvořit z různorodé vrstvy bydlících sounáležitý kolektiv. Můj dík patří rovněž paní Bc. Nádvorníkové, která vyslechne a ozřejmí všechny mnohdy zbytečné dotazy a nejasnosti bydlících. Na závěr- ale nikoliv v poslední řadě – bych chtěla poděkovat všem dlouhodobým i novějším pečovatelkám, které se všechny bez rozdílů snaží nám vytvořit  pocit domova. Chtěla bych při této příležitosti poděkovat i mezi jinými paní Andrei Martinů za její vydatnou pomoc při řešení mých zdravotních problémů ve správných odděleních málo známého zdravotního zařízení. Plně jsem se mohla spolehnout na její rychlou a ochotnou pomoc při vyřizování mých zdravotních problémů. Věřím, že i její jiné pracovní vytížení si zaslouží ocenění a dík.           

Naděžda Hobertová