SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc

Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů:

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
Zikova 618/14
770 10 Olomouc

Úřední hodiny:

po-pá: 7:00-11:00, 11:30-15:30

Číslo účtu:

27-4231640257/0100

E-mail:

olomouc@sluzbyproseniory.cz

Identifikátor datové schránky:

cn5k73h

Datové formáty:

Přijímáme soubory ve formátu *.PDF a případně i další běžně používané formáty.

Přenosné nosiče dat:

Příjímáme data na CD, DVD-R, DVD+R nosičích nebo Flash Disku.

Způsob nakládání s dokumenty:

Podatelna organizace Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. nesmí odepřít příjem jak písemných tak elektronických zásilek s výjimkou elektronických dokumentů, obsahujících chybný formát nebo počítačový program, které mohou způsobit poškození počítače či informačního systému organizace a dokumentů v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem. Lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou poštu odesílatele, vyrozumí pracovník podatelny odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se pracovníkovi podatelny ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, pracovník podatelny dokument nezpracovává.

Poskytování informací

Naše organizace je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, který má povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.