SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc

Kontakty na zaměstnance

Sekretariát

PhDr. Boháčková Karla

ředitelka

telefon: 585 757 061
e-mail: bohackova@sluzbyproseniory.cz

Milatová Lenka

asistentka

telefon: 585 757 061
mobil: 606 094 500
email: milatova@sluzbyproseniory.cz

Váňová Dagmar

personální pracovnice

telefon: 585 757 089
mobil: 606 786 681
e-mail: vanova@sluzbyproseniory.cz


Ing. Janalíková Eva

ekonom

telefon: 585 757 088
mobil: 721 517 487
e-mail: janalikova@sluzbyproseniory.cz

Janalíková Ilona

účetní

telefon: 585 757 065
e-mail: janalikovai@sluzbyproseniory.cz

Bc. Zbožínek Jan

správce IT

telefon: 585 757 086
mobil: 606 653 682
e-mail: zbozinek@sluzbyproseniory.cz


Provozní úsek

Zatloukal Jiří

vedoucí provozního úseku

telefon: 585 757 076
mobil: 725 816 702
e-mail: zatloukal@sluzbyproseniory.cz


Pečovatelská služba

Mgr. Luska Jan

vedoucí pečovatelské služby

telefon: 585 757 084
mobil: 725 037 207
e-mail: luska@sluzbyproseniory.cz

Mgr. Nováková Kateřina

metodik kvalit sociálních služeb

telefon: 585 757 087
mobil: 606 785 582
e-mail: novakova@sluzbyproseniory.cz

zástup
Bc. Camfrlová Ludmila, DiS.

sociální pracovnice *

telefon: 585 432 283
mobil: 606 094 501
e-mail: camfrlova@sluzbyproseniory.cz


Haislerová Růžena

sociální pracovnice *

telefon: 585 426 825
mobil: 724 567 827
e-mail: haislerova@sluzbyproseniory.cz

Bc. Sakánková Jana, DiS.

sociální pracovnice *

telefon: 585 757 083
mobil: 601 382 396
e-mail: sakankova@sluzbyproseniory.cz

Nakládalová Radka, DiS.

sociální pracovnice *

telefon: 585 757 060
mobil: 724 567 824
e-mail: nakladalova@sluzbyproseniory.cz


Bc. Camfrlová Ludmila, DiS.

sociální pracovník *

telefon: 585 757 085
mobil: 602 524 062
e-mail: camfrlova@sluzbyproseniory.cz

PhDr. Ing. Neckařová Jana

sociální pracovnice *

telefon: 585 313 443
mobil: 725 876 281
e-mail: neckarova@sluzbyproseniory.cz

Šmejkalová Dana

vedoucí expedice

telefon: 585 757 080
mobil: 724 572 928
e-mail: smejkalova@sluzbyproseniory.cz


Mgr. Krybusová Magda

pracovník v sociálních službách - kompenzační pomůcky

telefon: 585 757 080
mobil: 724 567 825
e-mail: krybusova@sluzbyproseniory.cz


* Každý sociální pracovník má na starosti určitou část města Olomouce rozdělenou podle ulic nebo vybrané okolní obce. Viz seznam ulic a obcí.Chráněné bydlení

Mgr. Došlíková Ivana

vedoucí chráněného bydlení

telefon: 585 757 073
mobil: 606 094 502
e-mail: doslikova@sluzbyproseniory.cz

Bc. Nádvorníková Gabriela, DiS.

sociální pracovnice

telefon: 585 757 075
mobil: 778 409 856
e-mail: nadvornikova@sluzbyproseniory.cz


Centrum denních služeb

Mgr. et Bc. Hojgrová Veronika, DiS.

vedoucí centra denních služeb

telefon: 585 754 615
mobil: 724 873 077
e-mail: hojgrova@sluzbyproseniory.cz

Hrabcová Lenka, DiS.

sociální pracovnice

telefon: 585 435 858
e-mail: hrabcova@sluzbyproseniory.cz


Stravovací provoz

Waclawiková Hana

vedoucí centrální kuchyně

telefon: 585 757 071
mobil: 775 897 022
e-mail: waclawikova@sluzbyproseniory.cz