SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc

Mgr. et Bc. Hojgrová Veronika, DiS.

vedoucí centra denních služeb

telefon: 585 754 615
mobil: 724 873 077
e-mail: vedouciCDS@sluzbyproseniory.cz

Hrabcová Lenka, DiS.

sociální pracovnice

telefon: 585 435 858
e-mail: socialniCDS@sluzbyproseniory.cz