SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc

Akce Chráněného bydlení - leden 2020

03. 01. 2020

9. 1. 2020 – Novoroční punč
Srdečně vás zveme na první novoroční setkání u punče. Sejdeme se ve 13 hod. v klubovně Chráněného bydlení. Občerstvení zajištěno novoročním punčem. Těšíme se na Vaši účast.

10. 1. 2020 – Katolická mše svatá
Zveme vás do klubovny v suterénu budovy, kde proběhne od 9 hod. mše svatá.

14. 1. 2020 – Přednáška o kompenzačních pomůckách
Ukázka a přednáška o kompenzačních pomůckách proběhne v klubovně od 9 hod. Těšíme se na Vaši účast.

23. 1. 2020 – Cestopis „Olomouc“
Zveme vás od 13 hod. do klubovny Chráněného bydlení, kde nás paní Lenka Pěchová seznámí s městem, ve kterém žijeme a ukáže nám to, co na tomto městě má ráda ona sama. Těšíme se na Vaši účast.

31. 1. 2020 – Ohlédnutí za rokem 2019
Konec ledna se ponese v duchu vzpomínání, kdy si s paní Markétou Kopečnou připomeneme rok 2019. Provede nás obrazem i slovem a my si společné zavzpomínáme na to co jsme prožili.

Cvičení vsedě
I v lednu bude probíhat vámi oblíbené cvičení vsedě paní Taťánou Podlasovou, která nám protáhne každý kousek těla po vánočním hodování. Těšíme se na Vaši účast. Termíny budou upřesněny na nástěnce.

Zpívaní pro radost
Mgr. Slepicová vkročí do nového roku zpěvem a hudbou a všichni Ti, co si rádi zazpívají jsou srdečně vítáni. Termíny opět budeme podrobně uvádět na nástěnce.

Novinky - výpis všech