SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc


Vítejte na stránkách
Sociálních služeb pro seniory Olomouc, příspěvkové organizace.

Vážení uživatelé a návštěvníci,

informujeme, že organizace v rámci „Akčního plánu preventivních opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19“ přijala níže uvedená opatření (o dalších budeme průběžně informovat, snad nebudou potřeba):

  1. sledujeme a průběžně vyhodnocujeme informace o šíření a průběhu koronaviru COVID-19
  2. jsme ve spojení se zřizovatelem (Olomoucký kraj) a Krajskou hygienickou stanicí pro Olomoucký kraj.
  3. máme zpracován plán preventivních opatření
  4. máme zpracován plán krizových opatření v případě karantény
  5. v případě realizace krizových opatření bude provoz personálně zabezpečen
  6. v případě krizového stavu budou základní činnosti zredukovány na minimální rozsah

KONTAKTNÍ OSOBA PRO MÉDIA:

PhDr. Karla Boháčková, ředitel | mobil 602 530 866 | e-mail: reditel@sluzbyproseniory.cz

KONTAKTNÍ OSOBA PRO PŘÍBUZNÉ A UŽIVATELE CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ:

Mgr. Ivana Došlíková, vedoucí chráněného bydlení | mobil 606 094 502 | e-mail: vedouciCHB@sluzbyproseniory.cz

KONTAKTNÍ OSOBA PRO PŘÍBUZNÉ A UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:

Mgr. Jan Luska, MBA, vedoucí pečovatelské služby | mobil 725 037 207 | e-mail: vedouciPS@sluzbyproseniory.cz

KONTAKTNÍ OSOBA PRO PŘÍBUZNÉ A UŽIVATELE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB:

Mgr. Et Bc. Veronika Hojgrová, DiS., vedoucí centra denních služeb | mobil 724 873 077 | e-mail: vedouciCDS@sluzbyproseniory.czVážení návštěvníci chráněného bydlení,

Vzhledem ke zvyšování rizika nákazy koronavirem SAS-CoV-2 v České republice (způsobuje onemocnění COVID-19) v návaznosti na mimořádné opatření vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ředitel od 10. března 2020 vyhlásil:

„ZÁKAZ NÁVŠTĚV“

v Chráněném bydlení do odvolání


Děkuji za respektování zákazu návštěv osob, společně vzniklou situaci zvládneme.


Vážení návštěvníci centra denních služeb,

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. března 2020 č. 239 o přijetí krizového opatření, je Centrum denních služeb od 18.3.2020 po dobu trvání nouzového stavu uzavřeno.
„UZAVŘENÍ CENTRA DENNÍCH SLUŽEB“

O změně vás budeme včas informovat.Již od roku 1954 pro Vás i Vaše blízké poskytujeme sociální služby.

Zajišťujeme pečovatelskou službu, chráněné bydlení i centrum denních služeb.

Jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby.

Zřizovatelem Sociálních služeb pro seniory Olomouc, příspěvkové organizace je Olomoucký kraj.