SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc

Poděkování pečovatelské službě

14. září 2017

Vážená paní ředitelko,
považuji za nutné Vás informovat, že máte v sociálních službách sociálního pracovníka p. Mgr. Jakuba Urbance, který mě při sepisování smlouvy překvapil - společenským vystupováním, vhodným přístupem k věku seniorů, je perfektně připravený v klidu vysvětlit všechny služby, které jsou vhodné pro seniora konkrétně. Je zřejmé, že je důsledný, na sjednaný čas k návštěvě přesný, je odpovědný a určitě si zaslouží Vaší pozornosti - pochvaly a odměnu za dobře vykonávanou práci.

Dr. Stupková Jarmila