SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY OLOMOUC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Musíš žít pro druhého, chceš-li žít pro sebe. Seneca
Sociální služby pro seniory Olomouc

Poděkování


Poděkování centru denních služeb

27. června 2018

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům denního centra za péči a trpělivost.

anonym

další poděkování centru denních služeb


Poděkování chráněnému bydlení

10. srpna 2018

Vážená paní ředitelko a vážená paní vedoucí, 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim pečovatelkám za vlídný přístup k nám uživatelům. Nechci jmenovat jednotlivě, protože můj dík patří všem. Samozřejmě paní Liduška, která mi byla přidělena, mi přirostla k srdci a moc mi pomáhá její vstřícný přístup ke mně. Po všech těžkých chvílích mého života se zase rozsvítilo slunce. Moc si vážím toho, že zde mohu být a cítím se tu v bezpečí. Všem Vám proto patří můj velký dík, který je opravdu upřímný.
S láskou v srdci

Božena Dušková

další poděkování chráněnému bydlení


Poděkování pečovatelské službě

14. září 2017

Vážená paní ředitelko,
považuji za nutné Vás informovat, že máte v sociálních službách sociálního pracovníka p. Mgr. Jakuba Urbance, který mě při sepisování smlouvy překvapil - společenským vystupováním, vhodným přístupem k věku seniorů, je perfektně připravený v klidu vysvětlit všechny služby, které jsou vhodné pro seniora konkrétně. Je zřejmé, že je důsledný, na sjednaný čas k návštěvě přesný, je odpovědný a určitě si zaslouží Vaší pozornosti - pochvaly a odměnu za dobře vykonávanou práci.

Dr. Stupková Jarmila

další poděkování pečovatelské službě